postavme společně školu v africe

o projektu

Každá pomoc se počítá a v Africe to platí dvojnásob. Proto jsme se i my v SocialSprinters rozhodli podat pomocnou ruku.

Umět číst, psát a počítat se jeví jako samozřejmost, tak tomu ale není všude na světě. Úroveň gramotnosti v Africe není více jak 40%. Chybí školy, pomůcky a další potřebné vybavení. A my chceme pomáhat.

Na vybudování školy pro africké chlapce a dívky

VĚNUJEME 10 KČ Z každé vytvořené APLIKACE 
socialSprinters .

To ovšem není všechno. Pokud se chcete připojit k našemu snažení není nic jednodužšího než přispět libovolnou částkou na připravený účet. Celý projekt probíhá ve spolupráci s neziskovou organizací Člověk v tísni.

Cílová částka: 2 000 000 Kč

náš cíl

Jako náš cíl jsme si stanovili magickou částku. Dosáhneme toho?

2 000 000 Kč.

Tato suma bude použita na výstavbu školy v Etiopii s kapacitou až 200 žáků. 10 kč z každé vytvořené aplikace na SocialSprinters spolu s Vašimi příspěvky bude následně využito na vzdělání těch, kteří to nejvíce potřebují.

Chcete se také zapojit?

každá částka se počítá

Pokud se chcete finančně podílet na projektu a osudu africké školy a jejich studentů, zapojte se s námi do projektu.

PS: Věděli jste, že váš příspěvek na projekt Postavme školu v Africe můžete použít jako odečitatelnou položku z vašich daní?